title-e.gif (13566 bytes)
title2.gif (4117 bytes)

Relation Enterprise


HO-BASE TECHNOLOGY CO.,LTD.
 No.639, Sec. 1, Ren' ai Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)
 Tel. : 886-2-2601-0011 (Rep.)
 Fax : 886-2-2601-0033, 886-2-2601-5878

HOTEK ENTERPRISE CO., LTD.
 No.639, Sec. 1, Ren' ai Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan (R.O.C.)
 Tel. : 886-2-2601-0011 (Rep.)
 Fax : 886-2-2601-0033, 886-2-2601-5878

ODS TECHNOLOGY CO., LTD
 Kunshan City, Jiangsu Province, Qian Deng Gong Lane Road, No. 216
 (Taiwan contact person )
 Tel. : 886-2-2601-0011 (Rep.) (Ext: 207 Miss Wang)
 Fax : 886-2-2601-0033‧886-2-2601-5878

SUZHOU HO-BASE PLASTIC ELECTRONIC
 The Suzhou Industrial Area.
 No. 98, Lian-yi Road, Yong-zhi Town, Wu-zhong District, Su-zhou 215127, China.
 Tel : 86-512-6502-0281(~3)
 Fax : 86-512-6502-0280

DONGGUAN SHIPING ELECTRONICS CO., LTD.
      Lee Uk Sixth Avenue,Wu Sha Management District issued, Dongguan City Changan
, China.
 Tel. : 86-769-8533-5666(~8)
 Fax : 86-769-8533-5665
   

SU ZHOU HWA LONG PLASTIC ELECTRONIC CO., LTD
 HWA-LONG ELECTRONIC CO., LTD.
 
No. 98, Lian-yi Road, Yong-zhi Town, Wu-zhong District, Su-zhou 215127 , China.
 
Tel : 86-512-6502-0279‧86-512-6502-0281(~2)
 Fax : 86-512-6502-0280

colorbar.gif (4491 bytes)